GDPR24.ee turundus, reklaamid, artiklid, uudiskirjad

GDPR24.ee turundusstrateegia, kanalite haldus, reklaamid ja igapäevane sisuturundus ning uudiskirjad.

Client: Waldrand Law OÜ Date: 2019-2020 Services: ideed, tekstid, fotod, kujundused

Launch Project