töö ja haridus

töökogemus

Märts 2021 - ...

turunduspartner

R8 Technologies

Strateegiline kommunikatsioon, uus CVI, uus veebileht (r8tech.io), infograafika, presentatsioonid, messimaterjalid, sisuturundus ja e-kanalite haldus jpms.

Okt 2020 - ...

turundus- ja kommunikatsioonijuht

Eesti Interneti Sihtasutus

Strateegiline kommunikatsioon, partnersuhted registripidajate, suhtlemine teiste ccTLD-ga jpt. Sisuturundus, digikanalite loome, haldus, fotod, videod, kujundused, infograafika, artiklid, Google ADs jne. Seminaride korraldus, Interneti Päeva korraldamine jpms. Vt internet.ee

Jan 2020 - aprill 2020

b2b turundus- ja kommunikatsioonijuht

AU Energiateenus

Strateegiline kommunikatsioon ja partnersuhted + CVI loomine ja selle läbiv kasutuselevõtt kõikides SOME-kanalites. Sisuturundus, digikanalite loomine, haldus, fotod, videod, kujundused, infograafika, artiklid, Google ADs jne. Seminaride korraldus, messi ettevalmistus jpms.

Dets 2018 - nov 2019

tv teenuste arendusjuht

AS LEVIRA

Esimese AI-kaameratega seotud laiapõhjalise meediaprojekti käivitamine ja arendamine. Partnersuhted tootjaga ning ärimudeli müümine huvitatud osapooltele. Osalemine erinevatel telesignaali HD-le üleviimisega õhulevis seotud tegevustel. Vt levira.com

Veebr 2015 - nov 2019

toote- ja turundusjuht

AS LEVIRA

Vabalevikanalite (TasutaTV) ja selle lisaväärtuse (HübriidTV) teenuse ja turunduse vedamine ja teadlikkuse kasvatamine Eestis. Artiklid, sisuturundus, kampaaniad. HübriidTV UX/UI ja igapäevane arendus. Strateegiline koostöö Eesti sisutootjate ning paljude teiste huvitatud osapooltega.

2006 - 2013

B2c turundusjuht

AS Fotoluks

Fotoluksi logo, tunnuslause, CVI, kõik reklaamid, veebihaldus, e-kanalite haldus, igapäevane sisuturundus, tooteartiklid, konkursid, Sigma ja Leica brändi esindamine ning kõik vajalikud tekstid ning kujunduste adaptsioonid. FluksTV videokanali idee ja käivitamine 2010. "Pildid paberile" rakenduse tellimine ja turundus, 2011a. aasta ajakirja "Digi" preemia.

2008-2010

turundusspetsialist

AS Tallinna sadam

Kõik sadama turunduse jaoks vajalikud materjalid, fotod, sadama territooriumi reklaamilahendused, koduleht jms väljundid.

Haridus

2019

Nüüdismeedia, MA

Balti filmi- ja meediakool

Meediajuhtimise eriala andis värske ja vajaliku akadeemilise vaate uue meediaga seotud temaatikale. TV oskused andsid praktiliselt poolelt väga palju kasulikku - loojutustamisest kuni kvaliteese videoni, lisaks režiioskused, stsenaristika jm.

2002

Reklaam ja sotsioloogia, BA

Tallinna Ülikool

Reklaami ja imagoloogia eriala, lisaeriala sotsioloogia. Vundament tänasele mitmekülgsele reklaamialasele praksisele.

keelteoskus

Valdan vabalt, nii kõnes kui kirjas, inglise ja soome keelt. Vene keel heal tasemel, prantsuse keel vähesel määral. Eesti keelt valdan kõrgtasemel.

arvutioskus

Kõrgtasemel. Oskan luua, hallata ja toimetada WordPressil põhinevaid veebilehti. Samuti lisada neile analüütika ja SEO-teemalised lisad.

tööks vajalik tarkvara

Photoshop

PREMIERE

coreldraw

InDesign

After effects

WordPress

HTML ja CSS

ZEPLIN

Google ADs

Google analytics

Google webmaster tools